Ochrana osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Československá filmová společnost s.r.o., IČ 271 68 425, sídlo Václavské nám. 831/21, Praha 1, zpracovatelem, u kterého jsou data uložena, je POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ: 25859838, Boleslavova 710/19, Ostrava, Mariánské Hory. Zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu přihlašovací jméno/nick name, e-mail, heslo a telefon, které jsou nezbytné pro využívání námi poskytované služby a kterou jste projevili zájem využívat. Vaše údaje zpracováváme v souladu se všemi zásadami ochrany osobních údajů podle nařízení EU a uchováváme je na dobu maximálně 3 let po vašem posledním přihlášení ke službě. Pak jsou údaje smazány. Vaše údaje můžete kdykoliv opravit nebo požádat o jejich vymazání. O bližší informace můžete požádat na e-mailu: info@filmpopular.cz