MUDr. Josef Jonáš a celostní medicína

MUDr. Josef Jonáš patří k nejznámějším českým badatelům v oblasti přírodní medicíny. Je zastáncem moderních směrů přírodního lékařství a prvním zakladatelem metody řízené a kontrolované detoxikace u nás. V současnosti se kromě poradenství aktivně věnuje i dalším novým výzkumům v oblasti řízené a kontrolované detoxikace a vývoji nových přípravků.

MUDr. Josef Jonáš vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. Krátce po promoci se stal primářem psychiatrického oddělení v Chomutově. Nakonec však zvítězil jeho zájem o různá odvětví celostní medicíny a jako jeden z prvních se začal přírodní medicínou zabývat na profesní bázi. V Praze si otevřel soukromou ordinaci, vzhledem k obrovskému zájmu a narůstající kapacitě klientů musel své prostory ještě několikrát měnit za větší.

V roce 1995 založil MUDr. Josef Jonáš se společníkem Institut celostní medicíny. V době největšího rozvoje v něm pracovalo 15 lékařů a léčitelů! Institutem prošly tisíce klientů a asi 200 lékařů se v něm vyškolilo ohledně používání přístroje EAV. Po vnitřních problémech ve vedení došlo k ukončení činnosti Institutu, ne však k ukončení činnosti MUDr. Jonáše.

V roce 2000 se stal spolumajitelem firmy Joalis a za pomoci užívání přípravků Joalis pomohl tisícovkám lidí zbavi ...