Svět duchů staré dobré Anglie

Velká Británie je výjimečná země v mnoha směrech

Velká Británie si v mnoha ohledech drží status výjimečné země. Země s prastarými památkami, mísící v sobě mnoho kultur. Země, kterou poznamenaly vpády Sasů, Normanů ši Vikingů. Británie byla též součástí Západořímské říše, a to neměl na svědomí nikdo menší než Julius Caesar. Na jižních hranicích Skotska pak po Římanech zůstal

tzv. Hadriánův val bránící římskou civilizaci před nájezdy severních kmenů. Než přišli Římané do Británie, hovořilo se zde keltštinou, a proto se spojuje tento jazyk se stavbami pocházejícími z ještě starších časů, vystupujících ze šerosvitu dávnověku, tajemných megalitických staveb Stonehenge a Avebury. A proto kdekoli se zaryje rýč hlouběji než pro záhonek růží, hrozí veliké dobrodružství.

Zákony a hledači pokladů

Angličtí hledači pokladů mají nejlepší zákony na světě o nálezném a dva královští úředníci posoudí cenu nálezu pro královnu. Pokud panovnice neprojeví o saský meč, keltský šp ...