Forenzní medicína ve světě

Pravidla soudního lékařství za hranicemi

Forenzní medicína se pochopitelně nejrychleji vyvíjí v rozvinutých a technicky pokročilých zemí západní Evropy či ve Spojených státech amerických nebo Austrálii. V každé zemi platí jednak specifická pravidla, jak se stát specialistou v oboru, každá zvlášť si také prošla rozdílným vývojem v oblasti oborového vzdělávání. V řadě míst také do forenzní medicíny promlouvá specifické právo umožňující vykonávání soudního lékařství i ne úplně pověřeným osobám.

Takový je případ Velké Británie. Zde totiž k vykonávání soudní patologie není zapotřebí nutné členství v tzv. Royal College of pathologist (tedy něco na způsob lékařské patologické komory), ale právě na základě zdejšího práva a jistých mezer v zákoně je možné, aby případnou pitvu provedl jenom "vhodně kvalifikovaný pracovník". Na druhou stranu se ale jedná o adekvátní zjednodušení případu, neboť u soudního lékařství je důležitý čas a ten by někdy při hledání pověřeného člena komory mohl citelně scházet.

Velmi pozoruhodn ...