Forenzní medicína u nás

Současnost českého soudního lékařství

Forenzní medicína jakožto obor se zaměřuje na vyšetření (především pitvy či různé rozbory krve a tkání) pro soudní účely, čímž napomáhá k objasnění trestných činů. Podoba oboru, respektive jeho koncepce, proto nutně vychází ze současného stavu české společnosti,  její úrazovosti a nemocnosti.

Kriminalita nejen v České republice, ale i v mnoha dalších zemích narůstá. Krajské nemocnice a také některé bývalé okresní nemocnice mají svá soudně lékařská oddělení. Při jednotlivých lékařských fakultách lze navíc najít také ústavy soudního lékařství. Nejstarší ze všech je Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK spadající pod Všeobecnou fakultní nemocnici, jehož historie sahá do roku 1785.  Kromě něj se v Praze nachází ještě další ústavy soudního lékařství (např. 2. a 3. LF UK či vojenský). Své ústavy mají také třeba Brno nebo Plzeň.

Oba dva typy pracovišť – oddělení i ústavy - se zpravidla dělí dle funkce na pitevnu, laboratoř  a administrativní oddělen ...