Dějiny forenzní medicíny

Od starověku až po současnost

Historie forenzní medicíny sahá do dávných dob – minimálně do staré Číny, odkud se nám dochovaly spisy prokazující zkoumání příčin smrti. Pozadu nezůstával ani starověký Egypt, kde byla medicína v dobách faraónů na velmi pokročilé úrovni a mimo jiné se tamní lékaři věnovali také ohledávání těl zemřelých  a stanovování jejich pravděpodobné příčiny smrti.

S koncem antiky nastala pro tuto lékařskou oblast doba temna. Nepřirozená smrt bývala v Evropě problémem rodinné cti a právo jako takové ji příliš neřešilo. Rodiny si to vyřídily  mezi sebou. Platilo známé oko za oko, zub za zub. Ostatně pitvy, které by dokazovaly, jak člověk zemřel, byly ve středověku vnímány jako něco zakázaného. Církev pohlížela na  lidské tělo i po smrti jako na nedotknutelné, a tak se na přelomu 12. a 13. století upouštělo i od vědeckých pitev.

Mírně odlišný vývoj je možné vysledovat v Arábii. Korán zde sice pitvy vysloveně nezakazoval, ale ani tam se příliš neprováděly. Lékaři s ...