Kde žijí nejšťastnější lidé na světě?

Štěstí je jen muška zlatá…

I když lze vědecky jenom těžko vyjádřit, co je to štěstí, někteří se o to i tak pokoušejí. A tak vznikají studie, které kombinují dostupná statistická data a snaží se z nich sestavit index štěstí pro konkrétní země. Tipnete si, kde jsou lidé na světě nejšťastnější? A jak si vede Česko ve srovnání se zbytkem světa?

Columbijská univerzita v New Yorku vypracovává na žádost OSN tzv. Zprávu o štěstí ve světě, a to pomocí indexu štěstí. Do toho jsou zahrnuty proměnné, jako je hrubý domácí produkt na obyvatele, délka života, ale i míru korupce, dostupnost zdravotní péče či bezpečnost. Subjektivní stránku má zase podchytit dotazníkové šetření.

Vítěz pro rok 2016? Dánsko. Obecně celá Skandinávie je vítězem, protože třetí příčku obsadil Island, čtvrtou Norsko, pátou Finsko a desátou Švédsko. Studie zdůrazňuje, že nezkoumá čistě ekonomické výsledky, ale také způsob, jakým je bohatství národa přerozdělováno. To vysvětluje relativně nízké postavení vyspělých ekonomik jako je US ...