Jak se rodí duchové?

Typologie duchů pro začátečníky

Na tom, že smrtí vše nekončí, se shodují mnohá světová náboženství. Naše duše je nesmrtelná, neumírá, ale reinkarnuje se. Jedna duše, mnoho těl a životů. To je základ indických náboženství. Pokud se ale při přerodu duše z jednoho těla do druhého něco pokazí, vznikne duch, který může mít několik podob.

Obecně je možné říci, že duch vznikne, pokud člověk ze světa odejde násilnou smrtí, ať už se jedná o vraždu nebo sebevraždu. Duch se může vytvořit, i pokud dojde k náhlé smrti člověka. Souvisí to s naší emoční stránkou. Hmotné tělo se rozpadne, ale emoce váží duši stále k místu. Nutí ho zůstat na tomto světě a něco si tady dořešit.

Duchy lze zachytit sluchem, stačí více vnímat zvuky okolo nás a zaslechne je každý. Díky moderním technologiím je dnes jednodušší je spatřit, než tomu bylo před lety. Zaznamenat se dají i jejich činy. Láká je energie, kterou nabourávají, což se projevuje na fungování elektroniky a elektrických rozvodů. Velká část duchů potřebuje spoustu energ ...