Zbytečná válka

Boj za sjednocení ve Vietnamu

Jedna z nejzbytečnějších válek druhé poloviny 20. století se odehrávala dlouhé roky ve Vietnamu jako součást studené války. Země rozdělená podle sedmnácté rovnoběžky na komunistický sever a autoritářský jih usilovala o sjednocení. Politické mechanismy ztroskotaly a vypukl proto divoký ozbrojený konflikt, do nějž se ve stále rostoucí míře, ale nepříliš úspěšně, zapojovali američtí vojáci.

Po rozpadu Indočíny ukončili svou koloniální správu ve Vietnamu Francouzi a pustili do jeho jižní části Američany. Po přesunech z jedné poloviny země do druhé se na jihu začaly usazovat partyzánské skupiny Vietkongu. Jejich cílem bylo narušovat politickou stabilitu a snažit se o spojení se severem podporovaným Čínou a Sovětským svazem.

I z tohoto důvodu dal prezident Ike Eisenhower brzy rozkaz k vojenské pomoci jižnímu Vietnamu. Američané nechtěli dopustit další komunistické území. Počet amerických vojáků rostl každým rokem, zlepšovalo se jejich zásobování stejně jako u místní armády ...