Závody ve zbrojení

Politicko-ekonomický konflikt jménem studená válka

Výsledek druhé světové války vynesl do evropského popředí  myšlenku komunismu spojeného úzce s vítězným Sovětským svazem. Ten po vojenském obsazení části východní Evropy rozšiřoval svou filozofii postupně i na západ, čímž proti sobě poštvával bývalé spojence, zejména pak USA. Vznikl tak nikoli vojenský, ale politicko-ekonomický konflikt, trvající více než 40 let, s názvem studená válka. K přímému vojenskému konfliktu totiž nikdy nedošlo.

Hlavními protagonisty byli právě Američané a Sověti, nemalou roli ale hrály i vazalské státy. Na vzrůstající nápor a zvětšující se požadavky na územní nároky ze strany SSSR reagovali za mořem vyhlášením Trumanovy doktríny či hospodářskou formou pomoci – Marshallovým plánem – většině evropských i dalších zemí. Nabídnut sice byl i Sovětskému svazu, ale přijat být z ideologických ani politických důvodů nemohl. Východní blok naopak přišel s Varšavskou smlouvou a Radou vzájemné hospodářské pomoci. Po vítězném únoru 1948 v Československu byly ...