Templáři v současném světě?

Po stopách slavného řádu

Templářský řád byl oficiálně zrušen a rozprášen v roce 1312 a nedá se předpokládat, že by dnes po světě chodili potomci skutečných templářů.  To proto, že se jednalo o mnichy, k jejichž životnímu stylu patřil celibát. Nicméně existuje spousta různých spolků, které na templářský odkaz navazují a prohlašují se za následovatele starodávného řádu. Neexistují ovšem žádné důkazy o tom, že jde o skutečné templáře či jejich potomky, a tak o jejich postavení můžeme pouze polemizovat.

Celým názvem Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu (Templu) patřili k nejmocnějším středověkým řádům. Jejich řady byly početné a díky obrovské moci měli vliv na podobu církve a víry. Z chudých rytířů se časem vyšvihli na docela bohatou společenskou skupinu. I přes jejich oficiální konec nezmizeli templáři ze světa mávnutím kouzelného proutku. Naopak, v některých zemích se řád pouze transformoval. Například na území dnešního Španělského království vznikl Řád rytířů z Montesy a v Portugalsku se obj ...