Bernard Law Montgomery

Vzestup a pád britského hrdiny od El Alameinu

Hrdina od El Alameinu. Tak nejčastěji Britové označují jednoho ze svých nejúspěšnějších velitelů své historie. Bernard Law Montgomery právě v nelítostných pouštích severní Afriky odrazil postup armády Erwina Rommela do Egypta a zatlačil Němce na ústup k Tunisu. Vybojoval tak jedno z největších vítězství druhé světové války.

Už mladé roky pořádně zocelily Montgomeryho život. Jako kadet vojenské školy byl málem vyloučen za zapálení svého kolegy. V první světové válce absolvoval tvrdé bitvy u Ypres a na Sommě, kde byl několikrát raněn. Výborně se později osvědčil ve vzdálených britských územích. V Palestině například potlačil vznikající povstání arabského lidu.

Druhou světovou válku začal v roli velitele 3. divize Britského expedičního sboru. Zde vynikl především fantasticky organizovaným ústupem z francouzského Dunkerque do Anglie. Už tehdy však nešetřil kritikou některých členů tohoto sboru což se stalo příčinou jeho degradace. Avšak jeho nesmírné taktické schopnosti ...