Stalin - diktátorova rodina

O Stalinových diktátorských činech je známo poměrně hodně, ale o jeho rodině už méně.

Stalinova matka zemřela v roce 1937. Stalin nebyl na pohřbu, poslal jen věnec. Měl dvě manželky: Jekatěrinu Svanidze a Naděždu Alliuejevu Stalinovou.

První Stalinova žena zvaná Kato umírá na tyfus v roce 1907, pouhé 4 roky po svatbě. Na jejím pohřbu se Stalin svěřil příteli, že všechen jeho vřelý cit k lidem umřel s ní, neboť jen ona mohla uzdravit jeho srdce. Její rodina žila pak dlouhá léta v Kremlu, během Velkých čistek (v druhé polovině 30. let) však byla zatčena a pak se Stalinovým souhlasem popravena: Její bratr Aljoša Svanidze a jeho žena Maria byli zastřeleni v roce 1941.

První Stalinova žena měla syna Jakova Džugašvili, kterého Stalin viděl, až když dospíval. Jakov byl bázlivý chlapec, trpěl týráním Vasilije - Stalinova syna z druhého manželství, jeho nevlastní sestra Světlana ho však měla ráda. Jakov měl ve tváři nervový tik, znetvořující jeho tvář, což Stalina velmi popuzovalo. Po nezdařeném manželství se Zojou Guninou, dcerou popa, se Jakov kvůli ve ...