Nejrozsáhlejší požáry naší historie

Největší české hasičské výjezdy tohoto tisíciletí

Stačí malá jiskřička a plamen je na střeše. Každoročně vznikne několik požárů z nedbalosti a nepozornosti. Historické budovy, domy, továrny, lesy... Oheň je mocný živel, s kterým není radno si zahrávat.

V hodinách dějepisu se děti na školách učí o požáru Národního divadla v roce 1881. Zapsal se do historie především díky symbolice a následné reakci národa. V moderních dějinách také není o živelné pohromy způsobené požárem nouze. Zatím největší lesní požár zasáhl v roce 2012 okolo 200 hektarů lesa na jižní Moravě. Oheň zažehnutý pravděpodobně od nedopalku cigarety jednoho turisty se hasičům podařilo uhasit až po šesti dnech. Odhadovaná škoda se vyšplhala na 30 milionů korun.

Hořelo i několik historických památek. Ty nejničivější požáry zasáhly zámek v Zahrádkách (leden 2003) a hrad Pernštejn (duben 2005). Rekonstrukce za obě dvě historická sídla šlechty se pohybuje okolo 200 milionů korun. V Zahrádkách za požár zřejmě mohla elektrická svítilna, v Pernštejně svou roli ...